Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΘΕΣΕΙΣ Συνεδρίου ΚΚΕ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ΚΚΕ βρίσκεται σε φάση ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ εν όψει του σημαντικού 19ου συνεδρίου του Κόμματος που γίνεται την Άνοιξη.
Πάντα ο προσυνεδριακός διάλογος σε ένα Κομμουνιστικό Κόμμα αφορά όλο το Λαό, όλη την Αριστερά, γιατί αποτελεί ένα ζυμωτήρι ιδεών, αρχών, αναλύσεων και στόχων.
Με βάση τα παραπάνω θα προχωρήσουμε στην ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ κάποιων ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, για την Ελληνική ΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, που έχουν ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ για την ενημέρωσή μας, τη γνώση μας για τις κοινωνικές εξελίξεις και την Ελληνική Οικονομία.

Ανεξάρτητα στο πόσο συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το ΚΚΕ, οι αναλύσεις αυτές, όπως παρουσιάζονται με εκπληκτικά συγκροτημένο, θα έλεγε κανείς τρόπο, στην 13η ΘΕΣΗ του προσυνεδριακού διαλόγου, δεν αμφισβητούνται για την εγκυρότητα των στοιχείων τους.

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: Έχουμε ΜΕΙΩΣΗ των απασχολουμένων κάθε μορφής από 4,09 εκατομμύρια το 2001 στα 3,7 εκατομμύρια το 2012.
 • ΚΛΑΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
  • Α’ ΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (Γεωργία-Κτηνοτροφία-Αλιεία): έχουμε συρρίκνωση από το 16% των απασχολουμένων το 2001 στο 13% το 2012.
  • Β’ ΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (Βιομηχανία-Βιοτεχνία-Κατασκευές): έχουμε ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ από το 23% των απασχολουμένων το 2001, το 16,1% το 2012. Έντονο το φαινόμενο της ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗΣ.
  • Γ’ ΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ (Εμπόριο-Υπηρεσίες): Εδώ αντίθετα έχουμε ΑΥΞΗΣΗ των απασχολουμένων από το 60,9 % του 2001 στο 70,4% το 2012. Η Ελληνική απασχόληση βασίζεται λοιπόν στον Τριτογενή τομέα.

Η ΤΑΞΙΚΗ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 • Οι ΜΙΣΘΩΤΟΙ στην Ελλην. Οικονομία παραμένουν αριθμητικά στο ίδιο μέγεθος. 2,4 εκατομμύρια το 2001, σχεδόν ίδιος αριθμός και το 2012.
 • Ο Λόγος ΜΙΣΘΩΤΟΙ/ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ αντίθετα ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ και από το 59,4% το 2001 είμαστε στο 63,3% το 2012, γεγονός που δείχνει την πιο ταξική συγκρότηση της Κοινωνίας
 • Επίσης ο Λόγος ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ είναι ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ και από το 23,6% το 2001 φτάνει στο 24,3% για το 2012, γεγονός που δείχνει την αύξηση του ειδικού ταξικού βάρους των αυτοπαασχολουμένων
 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ:
  • ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: Μεγάλη ΜΕΙΩΣΗ του συνόλου απασχολουμένων από 577000 το 2001 στους 367000 το 2012
  • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ-ΜΙΣΘΩΤΟΙ: Επίσης μεγάλη ΜΕΙΩΣΗ από τους 426000 το 2001 στους 266000 το 2012
  • Ο Κλάδος έχει έντονη ταξική συγκρότηση κατά 72,5% από 73,8% 
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΗ:
  • ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: Από τους 307000 το 2001 πέφτουν στους 216000 το 2012.
  • ΕΡΓΑΤΕΣ-ΜΙΣΘΩΤΟΙ: Από τους 203000 το 2001 πέφτουν στους 128000 το 2012
  • ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ: Μικρή χαρακτηριστικά, στο 59,3% το 2012 από 66,1% το 2001. Το φαινόμενο των ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΩΝ έσπασε την έντονη ταξική συγκρότηση των κατασκευών και της Οικοδομής.
 • ΕΜΠΟΡΙΟ
  • ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: Παρά την αύξηση του Τριτογενή τομέα το σύνολο των απασχολουμένων στο εμπόριο ΜΕΙΩΘΗΚΕ από τους 705000 το 2001 στους 687000 το 2012.
  • ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ:  Αντίθετα οι ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ αυξήθηκαν στη πορεία του χρόνου από 345000 σε 383000 το 2012 αυξάνοντας και το ποσοστό τους από 49% σε 56% μεγαλώνοντας την Ταξική διαστρωμάτωση.
  • ΑΥΤΟΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ: Εδώ έχουμε ΜΕΙΩΣΗ από 213000 σε 190000.
  • Είναι ΕΜΦΑΝΗΣ η λεγόμενη ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΠΟΙΗΣΗ των ΕΜΠΟΡΩΝ και η τάση ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ του εμπορίου, καθώς οι εξελίξεις μέσα στο 2012 είναι καταιγιστικές σε βάρος των μικρών μονάδων
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
  • ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: Αύξηση έχουμε από 269000 στους 295000 με την τάση να έχει έντονα ΕΠΟΧΙΑΚΑ στοιχεία.
  • ΜΙΣΘΩΤΟΙ: Το ποσοστό παραμένει σταθερό στο 58% του σύνόλου και αριθμητικά έχουμε μια αύξηση από τους 156000 στους 170000
  • ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: Από τους 48000 είναι το 2012 στους 50000.
  • Δεν έχουμε έντονη Ταξική διαστρωμάτωση στον κλάδο.
 • ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  • Ο Κλάδος παρουσιάζει την ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ από όλους τους κλάδους της Οικονομίας, όπου οι μισθωτοί ανέρχονται στο 88,4% το 2012 έναντι 88,9% το 2001. Επίσης είναι ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο της ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ταξικής διαστρωμάτωσης στον συγκεκριμένο κλάδο.
  • ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: Έχουμε ΑΥΞΗΣΗ του αριθμού στους 121000 το 2012 από 108000 το 2001.
  • ΜΙΣΘΩΤΟΙ: Ανέρχονται στους 107000 το 2012 από 96000 το 2001.
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ:
  • ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 2012: 221000 άτομα απασχολούνται στον κλάδο
  • ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ: 30000 13,6% ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ: 103000 46,6% και ΜΙΣΘΩΤΟΙ: 85000 38,5%
  • Όπως προκύπτει έχουμε τον κλάδο με το μικρότερο ποσοστό Μισθωτών

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ (ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ) στην ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ καταγεγραμμένος αριθμός ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ στην Ελλάδα το 2011 έδωσε 956007 άτομα, σαν ποσοστό 8,45%.
Ο Αριθμός αυτός στην ΠΡΑΞΗ είναι σαφώς ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ καθώς υπάρχει αδυναμία καταγραφής.
Στην Ε.Ε. το ποσοστό των ΞΕΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ανέρχεται στο 6,63% άρα στην Ελλάδα έχουμε σχετικά ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ από τις άλλες χώρες.

 • ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ:
  • 16% Χώρες Ε.Ε.
  • 84% Χώρες εκτός Ε.Ε. (Τρίτες χώρες)

Για την Ε.Ε. το μέσο ποσοστό προέλευσης είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ με τους ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ να ανέρχονται στο 38,45%

Η ΑΝΕΡΓΙΑ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εδώ φυσικά έχουμε το θέμα της ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ της ΑΝΕΡΓΙΑΣ καθώς τα ΕΠΙΣΗΜΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΙ της πραγματικότητας.

Η Επίσημη ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΚΤΙΝΑΧΤΗΚΕ από το 11,2% του 2001 στο 25,4% του 2012 και φυσικά έχει τάσεις για το 30%.

 • ΑΝΕΡΓΙΑ κατά ΦΥΛΟ:
  • ΑΝΤΡΕΣ στο 22,7% από το 7,5%
  • ΓΥΝΑΙΚΕΣ το 29% από το 16,9%

Οι ΕΠΙΣΗΜΑ καταγεγραμμένοι ΑΝΕΡΓΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ είναι στο 30%, αριθμός ιδιαίτερα υψηλός (από 11,7%) γεγονός που ΔΙΑΛΥΕΙ το ΜΥΘΟ ότι τις δουλειές τις παίρνουν οι ….Ξένοι.
 • ΑΝΕΡΓΙΑ κατά ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΟΙ      33%
  • ΔΗΜΟΤΙΚΟ              22%
  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ          26%
  • ΤΕΙ                              26%
  • ΑΕΙ                             16,2%

 • ΑΝΕΡΓΙΑ κατά ΗΛΙΚΙΑ
  • Μέχρι 24 ετών                        60% αριθμός ΤΡΑΓΙΚΟΣ πραγματικά στα όρια της Τραγωδίας
  • 25-34 ετών                  32,9 %
  • 35-44 ετών                  20%

Η ανεργία στις παραγωγικές ηλικίες θερίζει στην κυριολεξία.

 • ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
  • ΗΠΕΙΡΟΣ-ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ        28,5% διατηρεί το ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
  • ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ                        26,4%
  • ΚΡΗΤΗ                                               19,6%
  • ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ                             20%
  • ΑΤΤΙΚΗ                                             26%

Πιστεύω ότι τα παραπάνω στοιχεία «φωνάζουν» για τις εξελίξεις που συμβαίνουν μέσα στα τελευταία 10 χρόνια στο τόπο μας και φυσικά έχουν άμεση αντανάκλαση και στις εσωτερικές ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ.
Η Ανάλυση είναι ΑΚΡΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ για να βγάλουμε ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και να χαράξουμε ΤΑΚΤΙΚΕΣ για την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ του ΜΑΖΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Giannis Pit

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου