Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2020

Νέος Πτωχευτικός κώδικας: Διαβατήριο στην εξόντωση

Εικόνα
 Η Κυβέρνηση ψήφισε ένα ακόμα νομοθετικό έκτρωμα. Τον νέο Πτωχευτικό κώδικα που, πραγματικά αποτελεί διαβατήριο στην οικονομική εξόντωση των οικονομικά ασθενών τάξεων και ομάδων. "Ρυθμίσεις οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας" Αυτός είναι ο τίτλος του νομοσχεδίου. Ένα μνημείο υποκρισίας κρύβεται στον τίτλο του καθώς, όχι μόνο δεν δίνει "δεύτερη ευκαιρία" στους ανθρώπους που οφείλουν αλλά φροντίζει για την άμεση υπονόμευσή τους. Συνολικό ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος των νοικοκυριών:  233 δις €. Το χρέος αυτό σπάει σε: Οφειλές προς το δημόσιο (Εφορία):  106 δις € Οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία:  37 δις € Κόκκινα δάνεια προς τράπεζες:  90,5 δις € Τα Δέκα επαίσχυντα σημεία του νομοθετικού εκτρώματος: ΣΗΜΕΙΟ 1: Καθιερώνεται η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ. Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να πτωχεύσει νομοθετικά. ΣΗΜΕΙΟ 2: Επιταχύνεται η διαδικασία της πτώχευσης με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς δικαστική μεσολάβηση (αίρεται εδώ η όποια προστασία). Ο Πιστωτής επιλέγει μάλιστα και τον σύνδικο. Με